09_06_Kaneheilani.jpg Keolanahihi, 2008ThumbnailsHaleaʻama Heiau, 2018Keolanahihi, 2008ThumbnailsHaleaʻama Heiau, 2018Keolanahihi, 2008ThumbnailsHaleaʻama Heiau, 2018Keolanahihi, 2008ThumbnailsHaleaʻama Heiau, 2018Keolanahihi, 2008ThumbnailsHaleaʻama Heiau, 2018
A heiau for training in lua.