Home / Oʻahu Moku (traditional districts) / Waialua Moku /

Ahu mauka of ʻUkoa loko iʻa (fishpond), 2001

01_3_UkoaAhu.jpg 95 5 Keahuohapuu2ThumbnailsBelow Kahōkūwelowelo95 5 Keahuohapuu2ThumbnailsBelow Kahōkūwelowelo95 5 Keahuohapuu2ThumbnailsBelow Kahōkūwelowelo95 5 Keahuohapuu2ThumbnailsBelow Kahōkūwelowelo95 5 Keahuohapuu2ThumbnailsBelow Kahōkūwelowelo

The upright and flat stone at its base form an exact east-west alignment.