92_07_kaunihokahi.jpg Kaunihokahi 1, 2000ThumbnailsKaunihokahi, 2014Kaunihokahi 1, 2000ThumbnailsKaunihokahi, 2014Kaunihokahi 1, 2000ThumbnailsKaunihokahi, 2014Kaunihokahi 1, 2000ThumbnailsKaunihokahi, 2014Kaunihokahi 1, 2000ThumbnailsKaunihokahi, 2014
A small ahu remaining at Kaunihokahi.