01_02 Peleʻs Followers #255.jpg Nā Ukali O Pele = Peleʻs FollowersThumbnailsPuʻuomahuka 3Nā Ukali O Pele = Peleʻs FollowersThumbnailsPuʻuomahuka 3Nā Ukali O Pele = Peleʻs FollowersThumbnailsPuʻuomahuka 3Nā Ukali O Pele = Peleʻs FollowersThumbnailsPuʻuomahuka 3Nā Ukali O Pele = Peleʻs FollowersThumbnailsPuʻuomahuka 3
A group of large pōhaku at the edge of a ledge at the ocean at Pūpūkea. Interestingly, a gulch directly mauka is also named after Pele: Kalahopele (Peleʻs scrotum).